job opening for a PhD research project - MIRO Lab - UCL

The MIRO lab of the Université catholique de Louvain has a job opening for a PhD research project : https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/319792

Read More

NCS 30 - CoP for QA of BT with Ir-192

The NCS is delighted to announce the publication of report 30, entitled “Code of Practice for Quality Assurance of Brachytherapy with Ir-192 Afterloaders”.

Read More

JOB OFFER: INSPECTEUR – EXPERT ETABLISSEMENTS MÉDICAUX CLASSE II ET III

More details on:

https://fanc.talentfinder.be/fr/vacature/30475/inspecteur--deskundige-medische-inrichtingen-klasse-ii-en-iii/

 

L’ORGANISATION

 

Read More

temporary position for a medical physicist radiotherapy

AZ Sint-Jan Brugge Oostende has a temporary position open for a medical physicist radiotherapy to cover absence:

More info: https://jobs.azsintjan.be/Jobs/VacatureDetail/1099870000001471

Read More

JOB OFFER: PHD VACATURE - IN VIVO DOSIMETRIE IN EXPERIMENTELE TUMORMODELLEN IN KNAAGDIEREN - UZ Leuven

Project

Externe Radiotherapie is een belangrijke modaliteit voor de behandeling van kanker. De technologische vooruitgang in het veld heeft geleid tot de ontwikkeling van apparaten die in staat zijn zeer conforme doses aan doelvolumes af te leveren.

Read More

JOB OFFER : Physicien Médical ou Expert en Physique Médicale (h/f) - Centre François Baclesse

Le Centre François Baclesse (Centre National de Radiothérapie du Luxembourg) recherche un Physicien Médical ou un Expert en Physique Médicale (h/f) en CDD (minimum 9 mois, temps plein, remplacement congés maternité et parental, possibilité de CDI par la suite).

Pour plus d'informations, voir la pièce jointe.

Read More

Deeltijds lector Medische beeldvorming (80%) – campus Brussel Terranova

Als lector

Verzorg je lesactiviteiten binnen de leerlijn radiotherapie (stralingsfysica, patiëntendosimetrie en kwaliteitszorg). Zowel hoorcolleges in grote groep als practica in kleine groepen behoren tot de lesopdracht.

Andere taken

Begeleid je studenten bij bachelorproeven en eventueel stage

Coördinatie onderhoud en ontwikkeling digitaal beeldarchief (20% van de taakinvulling)

Read More

Oproep tot kandidaten voor het voorzitterschap van de Medische Jury / APPEL à candidatures pour le Jury Médical

Appel aux candidats pour la présidence du Jury médical établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (Nederlandstalige versie hieronder)

 

Read More