• By Odile Michel
 • |
 • Thu, 04/10/2018 - 15:34

JOB OFFER: Experts en radiophysique médicale / Medische stralingsfysici radiologie

TECHNI – TEST à VILVORDE  engage :      TECHNI – TEST te VILVORDE  werft aan :

 

 Experts en radiophysique médicale                Medische stralingsfysici radiologie

Description de la fonction :                                               Omschrijving van de functie :

 • By Odile Michel
 • |
 • Mon, 13/08/2018 - 12:06

JOB OFFER: PHYSICIEN MEDICAL - CHU Liège

OFFRE COMPLETE EN PIECE JOINTE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 • By Odile Michel
 • |
 • Mon, 13/08/2018 - 12:00

JOB OFFER: DOSIMETRISTE - CHU Liège

VOIR OFFRE COMPLETE dans la pièce jointe

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 • By Odile Michel
 • |
 • Fri, 29/06/2018 - 12:28

job opening for a PhD research project - MIRO Lab - UCL

The MIRO lab of the Université catholique de Louvain has a job opening for a PhD research project : https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/319792

 • By Odile Michel
 • |
 • Thu, 28/06/2018 - 11:40

JOB OFFER: INSPECTEUR – EXPERT ETABLISSEMENTS MÉDICAUX CLASSE II ET III

More details on:

https://fanc.talentfinder.be/fr/vacature/30475/inspecteur--deskundige-medische-inrichtingen-klasse-ii-en-iii/

 

L’ORGANISATION

 

L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire est un organisme d’intérêt public créé en 2001 par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

L’agence compte à ce jour environ 160 collaborateurs.

 

 • By Jan Vandecasteele
 • |
 • Mon, 18/06/2018 - 11:06

temporary position for a medical physicist radiotherapy

AZ Sint-Jan Brugge Oostende has a temporary position open for a medical physicist radiotherapy to cover absence:

More info: https://jobs.azsintjan.be/Jobs/VacatureDetail/1099870000001471

 

 • By Odile Michel
 • |
 • Fri, 15/06/2018 - 13:12

JOB OFFER: PHD VACATURE - IN VIVO DOSIMETRIE IN EXPERIMENTELE TUMORMODELLEN IN KNAAGDIEREN - UZ Leuven

Project

Externe Radiotherapie is een belangrijke modaliteit voor de behandeling van kanker. De technologische vooruitgang in het veld heeft geleid tot de ontwikkeling van apparaten die in staat zijn zeer conforme doses aan doelvolumes af te leveren. Daardoor is nauwkeurige verificatie van de behandeling in feitelijke klinische omstandigheden van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de doses worden afgeleverd waar ze bedoeld zijn.

 • By Stéphanie Burton
 • |
 • Tue, 12/06/2018 - 12:50

JOB OFFER : Physicien Médical ou Expert en Physique Médicale (h/f) - Centre François Baclesse

Le Centre François Baclesse (Centre National de Radiothérapie du Luxembourg) recherche un Physicien Médical ou un Expert en Physique Médicale (h/f) en CDD (minimum 9 mois, temps plein, remplacement congés maternité et parental, possibilité de CDI par la suite).

Pour plus d'informations, voir la pièce jointe.

 • By Jan Vandecasteele
 • |
 • Tue, 05/06/2018 - 18:24

Deeltijds lector Medische beeldvorming (80%) – campus Brussel Terranova

Als lector

Verzorg je lesactiviteiten binnen de leerlijn radiotherapie (stralingsfysica, patiëntendosimetrie en kwaliteitszorg). Zowel hoorcolleges in grote groep als practica in kleine groepen behoren tot de lesopdracht.

Andere taken

Begeleid je studenten bij bachelorproeven en eventueel stage

Coördinatie onderhoud en ontwikkeling digitaal beeldarchief (20% van de taakinvulling)

 • By Odile Michel
 • |
 • Tue, 15/05/2018 - 11:57

Oproep tot kandidaten voor het voorzitterschap van de Medische Jury / APPEL à candidatures pour le Jury Médical

Appel aux candidats pour la présidence du Jury médical établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (Nederlandstalige versie hieronder)

 

Le Jury médical est chargé de rendre un avis dans les matières suivantes, que ce soit sur des dossiers individuels ou de manière générique, en fonction de ce que lui demande l’Agence :