JOB OFFER: PHD VACATURE - IN VIVO DOSIMETRIE IN EXPERIMENTELE TUMORMODELLEN IN KNAAGDIEREN - UZ Leuven

15 Jun 2018
Odile Michel
Project

Externe Radiotherapie is een belangrijke modaliteit voor de behandeling van kanker. De technologische vooruitgang in het veld heeft geleid tot de ontwikkeling van apparaten die in staat zijn zeer conforme doses aan doelvolumes af te leveren. Daardoor is nauwkeurige verificatie van de behandeling in feitelijke klinische omstandigheden van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de doses worden afgeleverd waar ze bedoeld zijn.
Het onlangs verleende EC H2020 FETOpen-voorstel "Amphora" heeft tot doel akoestische markers te onderzoeken als een revolutionaire detector voor het meten van stralingsdoses bij patiënten die radiotherapie ondergaan (in vivo dosimetrie). Dit zal worden nagestreefd door ultrasone contrastmiddelen (UCA's) in de ongekende rol te plaatsen van theranostische apparaten die de dosis detecteren. Om dit te realiseren, zullen UCA's worden opgewaardeerd tot injecteerbare, dosisgevoelige en doelgerichte apparaten die zich verzamelen in tumorweefsel en de toegediende stralingsdosis vertalen in een wijziging van hun akoestische respons bij echografisch onderzoek.
Het doel van het huidige project is om deze UCA's te karakteriseren voor twee kritieke aspecten: 1) de in vivo distributie van hun opname (met behulp van geavanceerde MR-imaging en echografie-modaliteiten); 2) hun in vivo dosimetrische respons in röntgenstraling op gemiddelde energie (230kV) en protonen met behulp van knaagdiertumormodellen. Bewegende doelen kunnen ook worden onderzocht om nieuwe strategieën voor bewegingsbeheer te analyseren als mechanische ventilatie. De MoSAIC-kernfaciliteit aan de KU Leuven beschikt over geavanceerde MR-beeldvormingssystemen, ultrasone apparaten en een zeer nauwkeurig bestralingsapparaat voor kleine dieren. Een protontherapiesysteem is in aanbouw op dezelfde campus, op korte afstand van het MoSAIC-platform. Protonstralen worden beschikbaar gesteld voor onderzoek in 2019. Deze technologische configuratie biedt een unieke kans om op basis- en preklinisch niveau de levensvatbaarheid van UCA's te bepalen als een in vivo dosimetrische techniek om de behandelingen van de toekomst veilig te stellen.

Profiel
  • Je hebt ervaring met experimentele radiotherapie en/of biomedische technologie
  • Je hebt aanleg voor wetenschappelijke programmering
  • Je kan omgaan met biologisch materiaal en experimentele tumormodellen bij knaagdieren. Klinische ervaring op het gebied van radiotherapie is een pluspunt.
  • Je kan je zowel schriftelijk als mondeling (zeer) goed uitdrukken in het Engels
  • Je hebt een diploma als bio-ingenieur, medisch fysicus of gelijkwaardig door ervaring, liefst met een biologische oriëntatie.
Aanbod
  • Een multidisciplinaire omgeving op de campus KU Leuven Gasthuisberg, met een state-of-the-art technologisch platform.
  • Een vooraanstaand onderzoeksproject gekoppeld aan het eerste Belgische centrum voor protontherapie (eerste patiënt verwacht in 2019).
  • Een project met een actueel thema dat uiteindelijk zal leiden tot publicaties met grote impact.
Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Edmond Sterpin, mail: of prof. dr. Uwe Himmelreich, tel.: +32 16 33 09 25, mail: uwe.himmelreich@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/06/2018 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

 

INFOS en Sollicitatie:

https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/54649717?utm_source=euraxess&utm_medium=Jobboard&utm_campaign=ingoedebanen&igbTracker=274909291

Article kind
Tags