Deeltijds lector Medische beeldvorming (80%) – campus Brussel Terranova

5 Jun 2018
Jan Vandecasteele

Als lector

Verzorg je lesactiviteiten binnen de leerlijn radiotherapie (stralingsfysica, patiëntendosimetrie en kwaliteitszorg). Zowel hoorcolleges in grote groep als practica in kleine groepen behoren tot de lesopdracht.

Andere taken

Begeleid je studenten bij bachelorproeven en eventueel stage

Coördinatie onderhoud en ontwikkeling digitaal beeldarchief (20% van de taakinvulling)

Article kind
Content type